Bestuur

De markt bestaat uit drie organen om tot een totale organisatie te komen te weten, het bestuur, de gebruikersraad en de marktmanager.

Het bestuur is kort samen gevat het besluitend orgaan om de markt middels een democratische besluitvorming in bedrijf te houden kijkend naar nu en en de toekomst.

De gebruikersraad is het orgaan wat beter " Oren van de werkvloer"  zou kunnen heten daar ze alles wat er positief en negatief speelt op de markt indien aangedragen door medeondernemers melden bij het bestuur om zo de markt te verbeteren in al zijn facetten. Tevens zijn ze toeziend op het bestuur en kunnen ze bij problemen indien gevraagd optreden als adviserend naar het bestuur. Tevens zijn ze er als onafhankelijke derde indien iemand een geschil heeft met het bestuur en waar middels brief is aangegeven dat indien de ondernemer het er niet me eens is hij of zij zich kan wenden tot de gebruikersraad. De gebruikersraad is te bereiken via gebruikersraad@alkmaarmarktstad.nl en word in het veld vertegenwoordigd door Rene Beentjes, Turan Pirgon, Christine Jansen, Alex Visser en Rutger Horring.

Als laatste en niet minst belangrijke is er de taak van de marktmanager die zich bezig houd met de volgende taken: dagelijks uitvoering van de markten, handhaving woensdag en zaterdag en op afroep op dinsdag, woensdagochtend en donderdag, facturatie, websites, social media, opzetten marketing campagnes, aantrekken en indelen nieuwe ondernemers, adviserende van bestuur, aansturing kramenbouwer en overige derde partijen zoals veegwagens, electraputten onderhoud etc..eerstelijns communicatie met alle partijen en eerste aanspreekpunt bij calamiteiten of wijzigingen die opgelegd zijn door de gemeente of overige overheidsorganen die invloed hebben op onze warenmarkten.

Elke periode verschijnt er een nieuwsbrief die niet allen fysiek word uitgedeeld maar ook zal worden geüpload op deze pagina daar vind je tevens alle financiële stukken zodat alles voor een ieder transparant is.

Marktmanager
06 53 31 14 63
info@naardemarktalkmaar.nl
 
Voorzitter
Dick Klepper
06 36 17 83 75
dick@alkmaarmarktstad.nl
 
Secretaris
Negar Hedayat Pajouh

secretaris@alkmaarmarktstad.nl

Penningmeester

 
Bestuurslid
 
Bestuurslid